จีพีเอส ติดตามรถยนต์ ภูเก็ต GPS PHUKET

จีพีเอส ติดตามรถยนต์ ภูเก็ต (GPS PHUKET)  GPS TRACKING คือ

จีพีเอส ติดตามรถยนต์ ภูเก็ต GPS PHUKET

จีพีเอส ติดตามรถยนต์ ภูเก็ต GPS PHUKET

ระบบติดตามรถยนต์ หรือ ระบบติดตามยานพาหนะ หรือที่เราชอบเรียกกันว่า GPS Tracking จีพีเอสติดตามรถยต์ ซึ่งในปัจจุบันเป็นนวัฒกรรมทางเทคโนโลยีในรุปแบบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมา
เพื่อช่วยคนในการติดตามรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือที่เข้าใจกันในรูปแบบของ ระบบติดตามรถยตน์ และสามารถติดตาม คนหาในส่วนพาหนะ พนักงาน หรือบุคคล
ในองค์กรให้ทำงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระบบ GPS แบบ Tracking เข้า มามีบทบาทในการตรวจสอบพฤติกรรม
และในการวัดผลต่างๆ ด้วยเหตุว่ามีความ รวดเร็ว และถูกต้อง แม่นยำ ของระบบติดตามยานพาหนะ หรือ GPS แบบ
Tracking จะทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถ ทราบพฤติกรรมของพนักงานเสมือนอยู่กับเค้าตลอดเวลา และในปัจจุบัน บริษัทของเราได้เปิดให้บริการ จีพีเอสติดตามรถยนต์ ภูเก็ต ขึ้นมาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ที่อยู่ในภูเก็ตโดยเฉพาะ ซึ่งท่าน
จะได้รับการบริการจากช่างติดตั้ง GPS ติดตามรถยนต์ ภูเก็ตโดยตรง และเป็นช่างมีมีประสบการณ์ในการติดตั้ง จีพเอสโดยเฉพา

 จีพีเอส ติดตาม คือะไร โดย โดยทีมตามติดตั้งจีพีเอส ติดตามรถยนต์ ภูเก็ต

จีพีเอส (GPS) คือ ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System ซึ่งระบบ จีพีเอส (GPS) มีองค์ประกับด้วยกันทั้งหมด 3 องค์ประกอบสำคัญ คือ

1. ส่วนอวกาศ ประกอบด้วยสัญญานดาวเดียว หรือเครือข่าย ทั้งหมด 3 สัญญานด้วยกัน คือ

อเมริกา รัสเซีย ยุโรป ของอเมริกา ชื่อ NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging จีพีเอส (GPS)) มีดาวเทียม 28 ดวง ใช้งานจริง 24 ดวง อีก 4 ดวงเป็นตัวสำรอง ควบคุมการใช้งานโดย Department of Defenses มีรัศมีวงโคจรจากพื้นโลก 20,162.81 กม.หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาในการโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมง
ยุโรป ชื่อ Galileo มี 27 ดวง ควบคุมการใช้งานโดย ESA หรือ European Satellite Agency จะพร้อมใช้งานในปื 2008
รัสเซีย ชื่อ GLONASS หรือ Global Navigation Satellite ควบคุมการใช้งานโดย Russia VKS (Russia Military Space Force)

ในขณะนี้คนทั่วไปบนโลกสามารถใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของทางอเมริกา (NAVSTAR) ได้ฟรี เนื่องจากนโยบายสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารสำหรับประชาชนของรัฐบาล สหรัฐ จึงเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในระดับความแม่นยำ
ที่ไม่ เป็นภัยต่อความมันคงของรัฐ กล่าวคือมีความแม่นยำในระดับบวก / ลบ 10 เมตร

2. ในด้านของการคอนโทรล หรือ ควบคุม ประกอบด้วยสถานีภาคพื้นดิน สถานีใหญ่อยู่ที่ Falcon Air Force Base ประเทศ อเมริกา และศูนย์ควบคุมย่อยอีก 5 จุด กระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก

3. ในด้านของUSER หรือ ผุ้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องมีเครื่องรับสัญญาณที่สามารถรับคลื่นและแปรรหัสจากดาวเทียมเพื่อนำมาประมวลผลให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ

ทุกวันนี้บางท่านมักจะเข้าใจผิดว่า จีพีเอส (GPS) เป็น GPRS ซึ่ง GPRS ( General Packet Radio Service) เป็นระบบสื่อสารแบบไร้สายสำหรับโทรศัพท์มือถือ หรือ PDA หรือ note bookเพื่อเชื่อมต่อกับ เครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต