รายละเอียด:
ได้ถึง 400 เมตร
วิดีโอ:
4 วิดีโอ 4 วิดีโอออก
การรับประกัน:
1ปี

UTP วิดีโอ Balun Watashi (WUTP012)

UTP วิดีโอ Balun Watashi (WUTP012)