โปรโมชั่น ชุด เครื่องบันทึกภาพ NVR 16 CH และกล้องวงจรปิด 16 ตัว

โปรโมชั่น ชุด เครื่องบันทึกภาพ NVR 16 CH และกล้องวงจรปิด 16 ตัว

คุณสมบัติกล้องวงจรปิดรุ่น HP-9511DIR SONY 1/3” CMOS (1.3 Megapixel) ค่าการรับภาพแม้มีแสงน้อย 0lux(LED On) อินฟาเรด 42ดวง, ระยะอินฟาเรด 20-30เมตร Lens 6mm(4mm,8mm Optional), Lens Mount 12 เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264, ความละเอียดที่ 960P(1280×960)/...
โปรโมชั่น ชุด เครื่องบันทึกภาพ NVR 8 CH และกล้องวงจรปิด 8 ตัว

โปรโมชั่น ชุด เครื่องบันทึกภาพ NVR 8 CH และกล้องวงจรปิด 8 ตัว

คุณสมบัติกล้องวงจรปิดรุ่น HP-9511DIR SONY 1/3” CMOS (1.3 Megapixel) ค่าการรับภาพแม้มีแสงน้อย 0lux(LED On) อินฟาเรด 42ดวง, ระยะอินฟาเรด 20-30เมตร Lens 6mm(4mm,8mm Optional), Lens Mount 12 เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264, ความละเอียดที่ 960P(1280×960)/...
โปรโมชั่น ชุด เครื่องบันทึกภาพ NVR 4 CH และกล้องวงจรปิด 4 ตัว

โปรโมชั่น ชุด เครื่องบันทึกภาพ NVR 4 CH และกล้องวงจรปิด 4 ตัว

คุณสมบัติกล้องวงจรปิดรุ่น HP-9511DIR SONY 1/3” CMOS (1.3 Megapixel) ค่าการรับภาพแม้มีแสงน้อย 0lux(LED On) อินฟาเรด 42ดวง, ระยะอินฟาเรด 20-30เมตร Lens 6mm(4mm,8mm Optional), Lens Mount 12 เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264, ความละเอียดที่ 960P(1280×960)/...