สมัครงาน

# ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Payroll)
จำนวนอัตรา 2
จังหวัด ภูเก็ต
ระดับการศึกษา ปวส.-ป.ตรี
คุณสมบัติ
•วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทรัพยากรบุคคล/สาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้งานโปรแกรม Micro Soft และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ ชอบงานพบปะผู้คน
• มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
• สามารถปรับตัวให้ทำงานตามระบบแบบสมัยใหม่
• มีความขยันอดทนพร้อมเรียนรู้ในสิ่งใหม่
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือนโดยประมาณ ตามตกลง

 

 

# ตำแหน่ง ช่างติดตั้ง/ ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า (กล้องวงจรปิด)
จำนวนอัตรา 10
จังหวัด ภูเก็ต
ระดับการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ
คุณสมบัติ
• มีความรู้ความสามารถในสายงาน
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือนโดยประมาณ ตามตกลง

 

# ตำแหน่ง แม่บ้าน
จำนวนอัตรา 2
จังหวัด ภูเก็ต
ระดับการศึกษา ไม่จำกัด
คุณสมบัติ
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือนโดยประมาณ ตามตกลง

 

# ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
จำนวนอัตรา 2
จังหวัด ภูเก็ต
ระดับการศึกษา วส.-ปริญญาตรี
คุณสมบัติ
•วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี บัญชี/สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความสามารถในการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับงานด้านบัญชี
• มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• สามารถปรับตัวให้ทำงานตามระบบแบบสมัยใหม่
• มีความขยันอดทนพร้อมเรียนรู้ในสิ่งใหม่
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือนโดยประมาณ ตามตกลง

 

# ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (กล้องวงจรปิด)
จำนวนอัตรา 5
จังหวัด ภูเก็ต
ระดับการศึกษา ปวส.-ป.ตรี
คุณสมบัติ
•วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี การตลาด/สาขาที่เกี่ยวข้อง
•จัดทำสื่อและสิ่งพิมพ์
•จัดทำกิจกรรมทางการตลาด Event Marketing
•สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
•มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี
•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว
•สามารถพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• สามารถปรับตัวให้ทำงานตามระบบแบบสมัยใหม่
• มีความขยันอดทนพร้อมเรียนรู้ในสิ่งใหม่
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือนโดยประมาณ ตามตกลง

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (SALES EXECUTIVE) (กล้องวงจรปิด)
จำนวนอัตรา 5
จังหวัด ภูเก็ต
ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
คุณสมบัติ
• สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
• มีทักษะในการสนทนาที่ดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ ชอบงานพบปะผู้คน
• มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
• สามารถปรับตัวให้ทำงานตามระบบแบบสมัยใหม่
• มีความขยันอดทนพร้อมเรียนรู้ในสิ่งใหม่
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือนโดยประมาณ ตามตกลง