ติดต่อเรา

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซีซีทีวี แอนด์ ซิสคิวริตี้

ที่ตั้ง          41/1 หมู่ที่1 ซอยพัฒนาท้องถิ่น ถนนพัฒนาท้องถิ่น  ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์    089-4426245, 076-526847

โทรสาร      076-245-254

Email:   chai_pasii@hotmail ,cctv_security@hotmail.com

Web Site             www.cs-cctvthai.com

ติดต่อคุณ   ชัยวุฒิ ภาษี