รวบรวม DNS server ของอินเตอร์แต่ละค่าย
*** กรณีฝังโฮสใน dvr แล้วโฮสไม่ขึ้นเขียว ให้แก้ไข dns หลัก และ dns รอง
ใน dvr ให้ตรงกับเนตแต่ละค่าย ***

DNS AIS
Preferred DNS server 115.178.58.10
Alternate DNS server 115.178.58.26

DNS True
Preferred DNS server 203.144.207.29
Alternate DNS server 203.144.207.49

DNS 3BB
Preferred DNS server 110.164.252.222
Alternate DNS server 110.164.252.223

DNS TOT
Preferred DNS server 203.113.127.199
Alternate DNS server 203.113.24.199

DNS SINET
dns I-net
Preferred DNS server 203.150.213.1
Alternate DNS server 203.150.218.161
dns- 3bb
Preferred DNS server 117.121.222.223
Alternate DNS server 117.121.210.111

DNS TT&T
Preferred DNS server 202.69.137.137
Alternate DNS server 202.69.137.138

DNS CAT
Preferred DNS server 61.19.245.245
Alternate DNS server 61.19.245.246

DNS GOOGLE
Preferred DNS server 8.8.8.8
Alternate DNS server 8.8.4.4